چایی را باچی بخوریم وباچی نخوریم،چایی باخرما خطاس چایی با گلاب عالی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 31 تیر 1400
کلیپات

کلیپات

21 کاربر

چایی خوردن رسمی قدیمی و دلنشین هست اماباید بدونیم چایی را باچی بنوشیم باچی ننوشیم .چایی با لیمو و خرما نخورید با هل و گلاب عالیه

چای_را_با_خرما_ننوشید چای_زنجبیل چایی_آتیشی فواید_چایی

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپات