ده تمرین توانبخشی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 31 تیر 1400
ورزش در اینما

ورزش در اینما

03 کاربر

💮10 تمرین تخصصی توانبخشی برای #آرتروز #آرتریت_روماتوئید #روماتیسم 💢💢💢💢

آرتروز آرتروز_درمانی آرتریت_روماتوئید تمرینات_توانبخشی تمرینات_ورزشی روماتیسم ورزش_اینما ورزش_درمانی

دیگر ویدیو و موزیک های : ورزش در اینما

باشگاه بدنسازی
00:01:00

باشگاه بدنسازی

شنبه 09 مرداد 1400

والیبال المپیک
00:01:37

والیبال المپیک

جمعه 08 مرداد 1400

سعید پهلوان
00:01:00

سعید پهلوان

چهارشنبه 06 مرداد 1400

اشتباه در المپیک
00:01:03

اشتباه در المپیک

سه شنبه 05 مرداد 1400