قتل مرموز 100 نفر غیر نظامی در سقوط اسپین بولدک بدست طالبان

تعداد بازدید
17
پنج شنبه 31 تیر 1400
خبر پلاس

خبر پلاس

94 کاربر

قتل مرموز 100 نفر غیر نظامی در سقوط اسپین بولدک بدست طالبان

سقوط_اسپین_بولدک قتل_غیر_نظامیان

دیگر ویدیو و موزیک های : خبر پلاس