جهان در یک چشم به هم زدن

تعداد بازدید
02
پنج شنبه 31 تیر 1400
هشتگ حالشو ببر !

هشتگ حالشو ببر !

49 کاربر

. جهان در یک چشم برهم‌زدن وقتی به آسمان شب نگاه میکنیم، جهان خیلی ساکت و بی‌تحرک به نظر میرسد اما این دیدگاه نادرست است. در واقعیت، اتفاقات بسیار دیوانه‌واری در یک چشم برهم‌زدن در سراسر گیتی رخ میدهد. این ویدیوی کوتاه بخش کوچکی از این رخدادها را که در کیهان بزرگمان به وقوع می‌پیوندند، نشان میدهد.

﷼آغاز_جهان بیگ_بنگ پیدایش_جهان جهان_در_یک_چشم_برهم_زدن دنیای_پیرامون

دیگر ویدیو و موزیک های : هشتگ حالشو ببر !