درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در روز سوم عید

تعداد بازدید
16
پنج شنبه 31 تیر 1400
خبر پلاس

خبر پلاس

94 کاربر

درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در روز سوم عید

درگیری_طالبان_و_نیروهای_امنیتی_روز_سوم_عید روز_سوم_عید طالبان

دیگر ویدیو و موزیک های : خبر پلاس