چراغ سبز آمریکا به طالبان

تعداد بازدید
10
پنج شنبه 31 تیر 1400
خبر پلاس

خبر پلاس

94 کاربر

مارک میلی: مراکز نصف ولسوالی ها بدست طالبان

تصرف_ولسوالی_ها جنگ_افغانستان طالبان ولسوالی_ها

دیگر ویدیو و موزیک های : خبر پلاس