نگرانی صلیب سرخ از تلفات غیر نظامیان در افغانستان

تعداد بازدید
05
پنج شنبه 31 تیر 1400
خبر پلاس

خبر پلاس

91 کاربر

49500 نفر مجروح غیر نظامی در شش ماه نخست مداوا شدند

تلفات_غیر_نظامی صلیب_سرخ

دیگر ویدیو و موزیک های : خبر پلاس