مادری که دکتر گفته از قلیون دور باشه🤣🤣😂😂😂

تعداد بازدید
03
پنج شنبه 31 تیر 1400
دو گل رز🌹🌹

دو گل رز🌹🌹

18 کاربر

دکتر گفته مادر باید از قلیون دور باشه وقتیبا پسرش میره خونه بعد چند دقیقه میبینه مادرش به قلیون شلنگ وصل کرده 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

دیگر ویدیو و موزیک های : دو گل رز🌹🌹