دختر ترکیه ای *عاشق مرغ عشق هایش☹️☹️

تعداد بازدید
03
پنج شنبه 31 تیر 1400
دو گل رز🌹🌹

دو گل رز🌹🌹

18 کاربر

یکی از مرغ عشق هاش مرده بود . و یکی دیگه بی حال دخترک فکر میکرد مرگ مرغ عشقش از کرونا است ولی از کرونا نبود . در حقیقت ان مرغ عشق از گرما زدگی هلاک شده بود.☹️😭😦😭😦

دیگر ویدیو و موزیک های : دو گل رز🌹🌹