#گرمای خوزستان

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 31 تیر 1400
سوزان قاسمی  11

سوزان قاسمی 11

25 کاربر

خدایا خودت یه رحمی کن .. یکی از کارکنان اداره برق در برازجان (استان بوشهر) هنگام انجام کار بر اثر گرمازدگی بر روی تیر برق از حال رفت😱 مظلوم مظلومی ،خوزستان خوزستان ،خوزستان😔

گرمای

دیگر ویدیو و موزیک های : سوزان قاسمی 11