حرکت جالب فرماندار دشتیاری زاهدان

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 31 تیر 1400
کاربر_ 2367

کاربر_ 2367

01 کاربر

#بخشدار #فرماندار #رئیس_مرکز_بهداشت #زباله #فرماندار_دشتیاری #زاهدان #جمع_آوری_زباله بخشدار و رئیس مرکز بهداشت رو وادار به جمع آوری زباله میکنه.

بخشدار جمع_آوری_زباله رئیس_مرکز_بهداشت زاهدان زباله فرماندار فرماندار_دشتیاری

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 2367