سخنان جالب استیو جابز.موقع مرگ

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 30 تیر 1400
سرگرمی.تفریحی

سرگرمی.تفریحی

06 کاربر

سخنان استیو جابز.روی تخت بیمارستان قبل از مرگ

استیو جابز روی_تخت سخنان_پند_آموز هنگام_مرگ

دیگر ویدیو و موزیک های : سرگرمی.تفریحی