آموزش گدان بارای در کاراته شوتوکان

تعداد بازدید
03
شنبه 05 تیر 1400
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

آموزش گدان بارای دفاع درو کننده برای منطقهء پایین تر از کمر در کاراته سبک شوتوکان

gedan_barai دفاع_درو_کنندهء_منطقهء_پایین_تر_از_کمر دفاع_گدان_بارای گدان_بارای گدان_بارای_شوتوکان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos