آموزش <مائه گری> در کاراته شوتوکان

تعداد بازدید
02
جمعه 04 تیر 1400
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

آموزش <مائه گری> ضربه مستقیم پا رو به جلو در کاراته سبک شوتوکان

mae_geri ضربه_مستقیم_پا_رو_به_جلو مائه_گری مائه_گری_شوتوکان مائه_گری_کاراته_شوتوکان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos