آموزش <مائه گری> در کاراته شوتوکان

تعداد بازدید
01
جمعه 04 تیر 1400
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

12 کاربر

آموزش <مائه گری> (ضربه مستقیم پا رو به جلو) در کاراته سبک شوتوکان

mae_geri ضربه_مستقیم_پا_رو_به_جلو مائه_گری مائه_گری_شوتوکان مائه_گری_کاراته_شوتوکان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos