آموزش <ماواشی گری> در کاراته شوتوکان

تعداد بازدید
03
جمعه 04 تیر 1400
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

آموزش <ماواشی گری> ضربه دورانی پا در کاراته سبک شوتوکان

MAWASHI_GERI ضربه_دورانی_پا ضربه_دورانی_پا_در_کاراته_شوتوکان ماواشی_گری ماواشی_گری_در_کاراته_شوتوکان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos