آموزش اجرای <اوی زوکی> کاراته شوتوکان

تعداد بازدید
01
جمعه 04 تیر 1400
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

12 کاربر

آموزش اجرای <اوی زوکی> (ضربه مشت مستقیم موافق پای جلو، در حال حرکت رو به جلو) در کاراته شوتوکان

oi_tsuki اوی_زوکی در_حال_حرکت_رو_به_جلو ضربه_مشت_مستقیم موافق_پای_جلو

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos