آموزش مهارت احترام به کودکان ژاپنی

تعداد بازدید
08
شنبه 22 خرداد 1400
گوناگون  از همه جا

گوناگون از همه جا

40 کاربر

مشاهده کنیدژاپنی ها چگونه چگونه بچه هاشون و تربیت می کنند.

فرهنگ احترام احترام ژاپن فرهنگ تربیت مهارتهای_زندگی

دیگر ویدیو و موزیک های : گوناگون از همه جا