دانلود آهنگ جدید وجنجالی و خاص چنگ مرگ از خواننده بینظیر ایرانی پویا بیاتی از کا

تعداد بازدید
00
جمعه 21 خرداد 1400
موزیک های ناب

موزیک های ناب

52 کاربر

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من تو مگری و مگو دریغ دریغ به دام دیو در افتی دریغ آن باشد دانلود آهنگ چنگ مرگ پویا بیاتی متن آهنگ جدید پویا بیاتی بنام چنگ مرگ به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من تو مگری و مگو دریغ دریغ به دام دیو در افتی دریغ آن باشد جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق مرا وصالو ملاقات آن زمان باشد مرا به گور سپاری مگو وداع وداع که گور پرده ی جمعیت جنان باشد فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر غروب شمسو قمر را چرا زبان باشد تو را غروب نماید ولی طلوع بود لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه ی انسانت این گمان باشد کدام دلو فرو رفتو پر برون نامد ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا که های هوی تو در جو لامکان باشد تو را چنین بنماید که من به خاک شدم به زیر پای من نیز هفت آسمان باشد دانلود همه آهنگ های پویا بیاتی

آهنگ_احساسی پویا_بیاتی رادیو_جوان متن_آهنگ چنگ_مرگ

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک های ناب