شناخت رفیق خوب

تعداد بازدید
02
جمعه 21 خرداد 1400
آموزشی، انگیزشی، موفقیت، طنز، موسیقی

آموزشی، انگیزشی، موفقیت، طنز، موسیقی

95 کاربر

طبق فرموده امام صادق علیه السلام رفیق رو در سه جا میشه شناخت! موقع عصبانیت موقع مسافرت موقع مسائل مالی

عصبانیت رفیق مسافرت عصبانیت امام_صادق مالی

دیگر ویدیو و موزیک های : آموزشی، انگیزشی، موفقیت، طنز، موسیقی