از سعید محمد چخبر؟

تعداد بازدید
02
جمعه 21 خرداد 1400
آقای تحلیلگر

آقای تحلیلگر

06 کاربر

چه خبر از سعید محمد ؟ / روزهای شلوغِ انتخاباتی دکتر سعید محمد از قطع سه باره ی برق ، وسط سخنرانی سعید محمد تا صحبت های مهم وی در جمع مردم کرمان

کرمان انتخابات سعید_محمد قطعی_برق

دیگر ویدیو و موزیک های : آقای تحلیلگر