آهنگ شمالی،مادر ،عالی و شنیدنی

تعداد بازدید
02
جمعه 21 خرداد 1400
🎶Ahangeston🎶

🎶Ahangeston🎶

20 کاربر

♬●♫●●♩●♬●♩●●♫●♬ تمام دونیا یه طرف تو یه طرف گول مار بهشت تی پا زیر بمانه بازم کمه گول مار! ♩●♬ مار تره یاده گفتی زایی تو می چومه سویی پیری عصای دستی زای تو می آبرویی! مار تره یاده گفتی تی جان ر بیمیرم تاتی تاتی راه بشو تره بقل بیگیرم ♩●♬ الان د پیله بوستم بازم تی دیل شور زنه تا که شمه خیابان گی وای می زاکه چوم زنن!! مار تو می چومه سویی مار تو می آبرویی ♩●♬ تی جان ر بیمیرم خنده بوکون بیدینم مار تی شرمنده ام بسوزه عه زمانه !! می واسی پیره بستی تی سایه می سر بمانه تی او محبت مار چطو با جبران کودن ♩●♬ فقط تنم تی واسی عه جان قربان کودن مار تو می چومه سویی مار تو می آبرویی !! تی جان ر بیمیرم خنده بوکون بیدینم مار تو می چومه سویی مار تو می آبرویی ♩●♬ تی جان ر بیمیرم خنده بوکون بیدینم

آهنگ_گیلکی_محلی آهنگ_گیلکی_جدید آهنگ_گیلکی_دانیال_جوان_مارتو‌می_چوم_سویی اهنگ_گیلکی_مادر_دانیال_جوان

دیگر ویدیو و موزیک های : 🎶Ahangeston🎶