درسی که پروفسور سمیعی به بی بی سی فارسی داد

تعداد بازدید
00
شنبه 18 اردیبهشت 1400
روانشناسی و روابط شناسی برتر

روانشناسی و روابط شناسی برتر

07 کاربر

پروفسور پروفسور پروفسور_سمیعی جملات_انگیزیشی_دکتر_سمیعی صحبت_های_دکتر_سمیعی کانال_دکتر_مجید_سمیعی

دیگر ویدیو و موزیک های : روانشناسی و روابط شناسی برتر