گروگان گیری مهماندار هواپیمای چین🤕😥🥺

تعداد بازدید
03
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
کانال خلبانان وهواپیما_مهمانداران هواپیما😎😍

کانال خلبانان وهواپیما_مهمانداران هواپیما😎😍

48 کاربر

قرار گرفتن در این موقیعیت خیلی ترسناک وحتی امنیت پرواز هم شاید نتونه کاری انجام بده برای حفظ و جان ومال مسافران وکادر پرواز

خلبان_مهماندار_هواپیما خلبان_کاکپیت_کرو_کابین_کرو خلبانان_هواپیما_اسمان مهمان_دار_خلبان_کابین هواپیما_یخ_زدایی_خلبان

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال خلبانان وهواپیما_مهمانداران هواپیما😎😍