جزء 22 قرآن کریم

تعداد بازدید
04
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
ادعیه و مناجات

ادعیه و مناجات

01 کاربر

با صدای استاد معتزآقایی به روش تحدیر ( تندخوانی) #قرآن#تندخوانی#جزء22#معتز_آقایی#رمضان

تندخوانی جزء22 رمضان رمضان قرآن قرآن قرآن معتز_آقایی

دیگر ویدیو و موزیک های : ادعیه و مناجات

جزء 30 قرآن کریم
00:33:39

جزء 30 قرآن کریم

سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

جزء 29 قرآن کریم
00:33:19

جزء 29 قرآن کریم

سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

جزء 28 قرآن کریم
00:33:11

جزء 28 قرآن کریم

سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

جزء 27 قرآن کریم
00:33:29

جزء 27 قرآن کریم

دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

جزء 26 قرآن کریم
00:33:11

جزء 26 قرآن کریم

یک شنبه 19 اردیبهشت 1400