سکته کردن

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
کلیبهای پزشکی

کلیبهای پزشکی

02 کاربر

عوامل اصلی سکته رو ببینید 😳😳😳

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیبهای پزشکی

سکته کردن
00:01:53

سکته کردن

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400

نوشیدنی دارویی
00:01:54

نوشیدنی دارویی

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400

بچه چند گرمی😳😳😳
00:04:22

بچه چند گرمی😳😳😳

سه شنبه 07 اردیبهشت 1400

مرگ جوان به خاطرکرونا
00:01:47

مرگ جوان به خاطرکرونا

سه شنبه 07 اردیبهشت 1400

فشارخون واعصاب
00:02:47

فشارخون واعصاب

سه شنبه 07 اردیبهشت 1400