تعویض شیر اهرمی

تعداد بازدید
08
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
فناوری 313

فناوری 313

06 کاربر

آموزش تاسیسات مکانیکی به زبانی ساده پودمان تاسیسات مکانیکی مطابق با کتاب کار و فناوری سال نهم دوره متوسطه اول

تعمیر تعویض شیر_آشپزخانه شیر_اهرمی شیراهرمی

دیگر ویدیو و موزیک های : فناوری 313