تخلیه فاضلاب ازهواپیما

تعداد بازدید
03
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400
کانال خلبانان وهواپیما_مهمانداران هواپیما😎😍

کانال خلبانان وهواپیما_مهمانداران هواپیما😎😍

54 کاربر

جالبه بدونیم که طرز فکری که داشتیم ازتخلیه فاضلاب غلط بوده واینطوری هست که بایه دستگاه تخلیه میکنن

اسمان_خلبان_کابین تخلیه_هواپیما_تکانه خلبان_رقص_کرو_پروازی خلبان_کابین_کرو_مهماندار شگفتی_خلبان_مهماندار

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال خلبانان وهواپیما_مهمانداران هواپیما😎😍