شعر ترکی

تعداد بازدید
04
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400
کاربر_ 7245

کاربر_ 7245

30 کاربر

دکلمه‌ی ترکی از حاج ائلشن

ائلشن دکلمه دکلمه دکلمه دکلمه دکلمه_ترکی شعر_ترکی

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 7245

خودشناسی
00:00:29

خودشناسی

یک شنبه 19 اردیبهشت 1400

روانشناسی
00:00:59

روانشناسی

شنبه 18 اردیبهشت 1400

شعر ترکی
00:04:53

شعر ترکی

یک شنبه 12 اردیبهشت 1400

دکلمه
00:02:39

دکلمه

جمعه 10 اردیبهشت 1400