تاحالا ماهی گیری این شکلی دیده بودی؟

تعداد بازدید
06
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400
دیار من

دیار من

00 کاربر

صید ماهی با تور صیادی معروف به پر خی فکر کنم کلمه پرخی از پرکی گرفته شده و به معنای پر یا ساحل یا کناره یا همان حاشیه هست(یعنی صید پر ساحل،صید کناره ساحل)

دیگر ویدیو و موزیک های : دیار من