شیعه مرتضی علی بایدسیاسی باشد

تعداد بازدید
12
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400
کانال مذهبی

کانال مذهبی

16 کاربر

شیعه بودن، سیاسی بودن ،شیعه مرتضی علی است

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال مذهبی

عیدمهمانی خدا
00:01:00

عیدمهمانی خدا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

امام رضا ،امام مهربانی
00:04:11

امام رضا ،امام مهربانی

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

خدایاعاشقتم
00:00:59

خدایاعاشقتم

یک شنبه 19 اردیبهشت 1400

کلیپ حجاب
00:04:58

کلیپ حجاب

یک شنبه 19 اردیبهشت 1400

مغروربودن
00:03:09

مغروربودن

جمعه 17 اردیبهشت 1400