چرا خدا بعضی نعمت ها را با وجود دعای بنده نمیدهد؟؟؟

تعداد بازدید
01
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400
موحدین

موحدین

04 کاربر

دیگر ویدیو و موزیک های : موحدین