پَتک .

تعداد بازدید
00
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400
گویش یزدی

گویش یزدی

01 کاربر

به معنی آگاهی دل

دیگر ویدیو و موزیک های : گویش یزدی

پُتک .
00:00:27

پُتک .

یک شنبه 12 اردیبهشت 1400

پِت پِتُک
00:00:40

پِت پِتُک

یک شنبه 12 اردیبهشت 1400

پَتک .
00:00:37

پَتک .

یک شنبه 12 اردیبهشت 1400

پَشُفته
00:00:54

پَشُفته

یک شنبه 12 اردیبهشت 1400

مَناات
00:00:24

مَناات

یک شنبه 12 اردیبهشت 1400