کلیپ تبریک روز معلم 12 اردیبهشت 1400 | متن و پیام و اس تبریک

تعداد بازدید
09
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400
BoxNama.IR

BoxNama.IR

128 کاربر

🌸ای معلــــم , بـــوی باران مــــی دهی 🌺در خـــــزان درس بهــاران می دهی 🌼ســـاعتی از عشق می گـــویی سخن 🌸ســـاعتی هــــم درس ایمان می دهی 🌺گـر چـــه دانش را گـران آموخته‌ای 🌼از کـــــرم آن را چــه ارزان می دهی 🌸در دلت هــــر چنــــد داری غصــه ها 🌺درس را با روی خنـــدان می دهــــی 💐روزت مبـــارک بهتـرین معلم دنــیـا💐 کلیپهای جدید و بیشتر در | https://enama.ir/BoxNama پیام تبریک روز معلم ----------------------- _-_-_---***---_-_-_ هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد روز معلم مبارک _-_-_---***---_-_-_ ممتاز و نمونه شدن برای یکسال استو ماندگار شدن برای یک عمر؛سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است _-_-_---***---_-_-_ بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند ، نه با کتاب تقدیم به قلب پر مهر شما آموزگار پُر مهرم روزتان مبارک اس ام اس روز معلم _-_-_---***---_-_-_ معلمی شغل نیست عشق است اگر بعنوان شغل انتخاب کردی رهایش کن اگر عشق توست مبارک بادت _-_-_---***---_-_-_ ادیبی را گفتند :چرا معلم را زیاده از پدر ستایش میکنی گفت :پدر مرا از اسمانها به زمین اورد ولی معلم مرا از زمین به اسمانها روز معلم مبارک _-_-_---***---_-_-_ ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است و ماندگار شدن برای یک عمر؛ سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است _-_-_---***---_-_-_ تکنولوژی فقط ابزار است. برای اینکه بتوانیم به کودکان انگیزه دهیم و آنها را به همکاری با یکدیگر تشویق کنیم، معلم از همه چیز مهمتر است. بیل گیتس _-_-_---***---_-_-_ افلاطون راپرسیدند :چگونه است که تو معلم خویش را بیش از پدر احترام مینهی و بزرگ میداری؟ گفت پدرم مرا از بهشت به زمین آورد و معلمم مرا از زمین به بهشت رهنمون می سازد. #روز_معلم #تبریک_روز_معلم #کلیپ_روز_معلم #کلیپ_تبریک_روز_معلم_12 #معلم_12_اردیبهشت_1400 #روز_معلم_12_اردیبهشت #روز_معلم_1400

تبریک_روز_معلم روز_معلم روز_معلم_12_اردیبهشت روز_معلم_1400 متن_و_پیام_و_اس_تبریک معلم_12_اردیبهشت_1400 کلیپ_تبریک_روز_معلم_12 کلیپ_تبریک_روز_معلم_12_اردیبهشت_1400 کلیپ_روز_معلم

دیگر ویدیو و موزیک های : BoxNama.IR