استاد محسن اسماعیلی مود - کتابت سطر نویسی خط نستعلیق

تعداد بازدید
03
سه شنبه 07 اردیبهشت 1400
خط عشق

خط عشق

15 کاربر

که جواب تلخ گویی تو بدین شکردهانی منبع: www.instagram.com/mohsenesmailimod/

آموزش_خط_شکسته_نستعلیق استاد_محسن_اسماعیلی_مود خط_شکسته_نستعلیق شکسته_نستعلیق محسن_اسماعیلی_مود

دیگر ویدیو و موزیک های : خط عشق