آموزشگاه صنایع دستی قاصدک بیکاه

آموزش های رایگان صنایع دستی هرمزگان گلدوزی با چرخ های صنعتی جوکی ژانومه هفت میل گلابتوندوزی با دست لبه دوزی چادر کریشی چادر بافتنی دوخت کیف گلابتونی ماسک خیاطی (عضویت کانال رو فراموش نکنید)

آموزش 50 مدل گل چادر بندری با چرخ ژانومه (مربی قاصدک بیکاه)

آموزش 50 مدل گل چادر بندری با چرخ ژانومه (مربی قاصدک بیکاه)

گلدوزی یقه لباس با چرخ ژانومه بدون نقشه

گلدوزی یقه لباس با چرخ ژانومه بدون نقشه

آموزش کار با نشانگر یا کارت راهنمای دوخت چرخ ژانومه (کارت راهنمای ژتون

آموزش کار با نشانگر یا کارت راهنمای دوخت چرخ ژانومه (کارت راهنمای ژتون

چیکار کنم گلابتون در زمان گلدوزی پاره نشه

چیکار کنم گلابتون در زمان گلدوزی پاره نشه

آموزش گلدوزی با چرخ ژنومه صف تا صد بصورت مجازی تضمینی

آموزش گلدوزی با چرخ ژنومه صف تا صد بصورت مجازی تضمینی

روغنکاری چرخ خیاطی ژانومه 802 روغنکاری چرخ گلدوزی

روغنکاری چرخ خیاطی ژانومه 802 روغنکاری چرخ گلدوزی

برای گلدوزی چه چرخی مناسبه؟؟

برای گلدوزی چه چرخی مناسبه؟؟

آموزش گلدوزی با چرخ ژانومه

آموزش گلدوزی با چرخ ژانومه

آموزش گلدوزی با چرخ ژانومه

آموزش گلدوزی با چرخ ژانومه

آموزش صفر تا صد دالبری چادر بندری با چرخ ژانومه کاری از قاصدک بیکاه

آموزش صفر تا صد دالبری چادر بندری با چرخ ژانومه کاری از قاصدک بیکاه