فیلم ترسناک بازی آسانسور

تعداد بازدید
00
یک شنبه 12 فروردین 1403
30نما

30نما

22 کاربر

در فیلم بازی آسانسور خواهر رایان چند ماه است که گم شده و او که تصور می کند یک بازی خطرناک آنلاین به نام بازی آسانسور علت ناپدید شدن اوست، به گروه گردانندگان بازی نفوذ می کند در این بازی با سوار آسانسور شدن طبق قواعدی خاص، موجودی فراطبیعی به نام زن طبقه پنجم بیدار می شود که اتفاقات هولناکی در پی دارد

دیگر ویدیو و موزیک های : 30نما