کاردستی سطل زباله با مواد دور ریختنی

تعداد بازدید
02
چهارشنبه 13 دی 1402
ابر رنگین کمونی

ابر رنگین کمونی

01 کاربر

کاردستی سطل زباله با مواد دور ریختنی دوست خوبم تا حالا به این موضوع کهدر روز چه مقدار زباله تولید می کنی؟دقت کرده ای؟ به این نوع زباله‌ها زباله های قابل بازیافت میگویند کاغذ و مقوا هم جزو زباله های قابل بازیافت هستند می‌خواهیم کارتنی مقوا بی را بازیافت کنیم و با آن یک سطل زباله ی مخصوص کاغذ و مقوا بسازیم که همه‌ی اعضای خانواده ،کاغذها و مقوا های دور ریختنی را در آن بیندازند کلیپ برگرفته از مجله رشد دانش آموز دوره‌ی 42مهر 1402 نرگس جلیل نژاد است گروه سنی 11-9 جهت عضویت در کانال و مشاهده بقیه کلیپ ها s enama ir Abr rangin kamone

کاردستی_سطل_زبالهکاردستی_سطل_زباله_مواد_دورریختنیکاردستی_محیط_زیستکاردستی_مواد_بازیافتنیکاردستی_مواد_دور_ریختنی

دیگر ویدیو و موزیک های : ابر رنگین کمونی