وابستگی معکوس

تعداد بازدید
00
دوشنبه 20 دی 1400
دکتر بیتا حسینی

دکتر بیتا حسینی

02 کاربر

وابستگی معکوس از دیدگاه دکتر بیتا حسینی عزیز را باهم یاد بگیریم چیست

خودآگاهی روانشناسی_آوینه خودآگاهی_دکتر_بیتا_حسینی دکتربیتاحسینی روانشناسی_خودآگاهی

دیگر ویدیو و موزیک های : دکتر بیتا حسینی

خود آگاهی
00:04:08

خود آگاهی

سه شنبه 02 فروردین 1401

وابستگی معکوس
00:03:03

وابستگی معکوس

دوشنبه 20 دی 1400

گلوله ی اشتیاق
00:01:22

گلوله ی اشتیاق

چهارشنبه 24 آذر 1400

نامه هایی به خدا
01:20:13

نامه هایی به خدا

دوشنبه 15 شهریور 1400