پشت پرده بعضی از شعارهای انتخاباتی

تعداد بازدید
13
جمعه 21 خرداد 1400
سلامت روح و جسم

سلامت روح و جسم

44 کاربر

#انتخابات #شعار #نماینده #مردم #اعتماد #سیاست

نماینده اعتماد اعتماد مردم سیاست نماینده انتخابات شعار

دیگر ویدیو و موزیک های : سلامت روح و جسم

انرژی مثبت
00:00:59

انرژی مثبت

پنج شنبه 17 تیر 1400

کاشف واکسن کرونا
00:01:14

کاشف واکسن کرونا

پنج شنبه 17 تیر 1400

درس بزرگی از قضاوت
00:01:23

درس بزرگی از قضاوت

پنج شنبه 17 تیر 1400

خانم معلم
00:01:49

خانم معلم

پنج شنبه 17 تیر 1400