9 بازدید
  0 نفر

  انگشتر موکل دار

  بسیار عالی برای افزایش رزق و روزی و مال و ثروت
  زبانبند بسیار بسیار قوی و قفل زبان در حدی که مالک آن به حقیقت فرمانروای سخن است
  زوعه خود گنج نایاب است بصورتی که دارنده و مالک آن دیگر هیچگونه احتیاج و کمبودی در زندگی نخواهد داشت
  جهت باطل سحرو طلسم بطوری که دیگر هیچ گونه طلسم و چشم زخمی بر آن اثر ندارد
  جهت جذب شدید جنس مخالف و موافق ومهر و محبت شدید بطوری که صاحب زوعه تمام انرژی های مثبت کائنات را بخود جذب میکند و همیشه درنگاه دیگران همچون گوهری گرانبها میدرخشد

  برای کسانی که معاملات بزرگ مالی گرفتن وام کلان و خرید و فروش در پیش دارد همچنین برای گره گشایی در امور دادگاهی و لاین حل
  برای افزایش خوش اقبالی در امور شرط بندی و بخت آزمایی