18 بازدید
    0 نفر

    مراسم تشیع شهید حاج قاسم سلیمانی

    حضور گرم جناب دکتر جهانگیر داودی در مراسم تشیع شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان