27 بازدید
    0 نفر

    بارفیکس دست باز

    حرکت تمرینی بارفیکس به صورت دست باز توسط مربی و قهرمان خانم مریم کریمی