13 بازدید
    1 نفر

    اجازه ندهید این پنج چیز شما را کنترل کنند

    اگه میخوای زندگیت عالی باشه نذار هیچکدوم ازینا زندگیت رو کنترل کنند