21 بازدید
  3 نفر

  لحظه به شهادت رسیدن سردار قاسم سلیمانی و یارانش

  تصاویر ظبط شده توسط هواپیمای آمریکایی


   • بهروز اعمازاده سرای 3 هفته پیش

    شهادتت مبارک سردار ;