11 بازدید
    0 نفر

    یه بیماری کشنده

    قند خون،فشارخون و چربی خون را جدی بگیریم.
    دکتر پاکیاری