16 بازدید
    0 نفر

    جشن امضای کتاب:بیندیشید و ثروتمند شوید

    انتشارات نگاه نوین
    مترجم دوست خوبم دکتر نکویی عزیز

    بیش از یک ماه ●سمینار