202 بازدید
  0 نفر

  انگیزشی

  ما اومدیم تو این دنیا برای چی؟؟؟؟؟
  اومدیم برای بقا؟ یا اومدیم برای زندگی کردن؟
  به افریینش خودتون فکر کنید
  لایق چه چیزهایی هستید؟؟؟؟؟

  بیش از یک ماه ●سمینار