57 بازدید
  0 نفر

  بالابر پایار

  با بالابر پایار دیگه نگران رفت آمد سالمندان معلولین و افرادی که توان بالارفتن از پله ندارن، نباشید برای توضیحات بیشتر حتما ویدئو تا آخر ببینید


   • حمید خواجوی بیش از یک ماه

    ستاره 6655ستاره1ستاره 1258 ستاره 88 مربع;

   • حمید خواجوی بیش از یک ماه

    *6655*1*1258*88#;