قرآن کریم ( آرامبخش قلب ها )

_ کانالی برای ارائه بهترین و زیباترین تلاوت ها از بهترین قاریان دنیا

شاهکار ماندگار سوره مبارکه الرحمن با صدای ملکوتی استاد عبدالباسط

شاهکار ماندگار سوره مبارکه الرحمن با صدای ملکوتی استاد عبدالباسط

تلاوت زیبای استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت زیبای استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت روزانه:مشاری راشد العفاسی ( سوره الٲنعام آیات 59_53 )

تلاوت روزانه:مشاری راشد العفاسی ( سوره الٲنعام آیات 59_53 )

تلاوت زیبای روزانه :مشاری راشد العفاسی ( سوره الٲنعام آیات 52_45)

تلاوت زیبای روزانه :مشاری راشد العفاسی ( سوره الٲنعام آیات 52_45)

 تلاوت روزانه : مشاری العفاسی ( سوره الٲنعام آیات 44_36 )

تلاوت روزانه : مشاری العفاسی ( سوره الٲنعام آیات 44_36 )

سوره مبارکه الرعد

سوره مبارکه الرعد

تلاوت زیبای ســــــــــــورة_الکهف از صلاح بو خاطر

تلاوت زیبای ســــــــــــورة_الکهف از صلاح بو خاطر

یه روزی متوجه میشی

یه روزی متوجه میشی

بسیار بسیار زیبا

بسیار بسیار زیبا

تلاوت ناب و دلنشین آیاتی از قرآن

تلاوت ناب و دلنشین آیاتی از قرآن