جهان ماورا

پاسخگو به سوالات شما هستم در زمینه علوم متافیزیک و پرواز روحی و روح شناسی از طریق تلگرام و enama بصورت تصویری و صوتی مطالب فیلم و سریال و مستندات این کانال درباره ارواح واقعی هستند و از نظر علمی اثبات شده هستند ما ارواح را با علم اثبات میکنیم همچنین سعی شده با استفاده از اساتید عالی رتبه به آموزش زبان انگلیسی پرداخته شود همچنین در کنار این کارها فیلم های سینمایی واقعی و عالی بارگذاری شده همچنین اطلاعات عمومی و آموزشهای عمومی بارگزاری گردیده هست همچنین سریال های ترسناک و واقعی و مستندهای واقعی روحی بارگذاری شده هست امیدوارم نظرات شما را جلب کنم

یک شنبه 20 تیر 1400

یک شنبه 20 تیر 1400

یک شنبه 20 تیر 1400

یک شنبه 20 تیر 1400

یک شنبه 20 تیر 1400

یک شنبه 20 تیر 1400

یک شنبه 20 تیر 1400

شنبه 19 تیر 1400

چهارشنبه 16 تیر 1400

دوشنبه 14 تیر 1400

چهارشنبه 09 تیر 1400

شنبه 05 تیر 1400

سه شنبه 25 خرداد 1400

سه شنبه 25 خرداد 1400

سه شنبه 25 خرداد 1400

سه شنبه 25 خرداد 1400

دوشنبه 24 خرداد 1400

شنبه 22 خرداد 1400

شنبه 23 آذر 1398

شنبه 23 آذر 1398

شنبه 23 آذر 1398

شنبه 23 آذر 1398

شنبه 23 آذر 1398

شنبه 23 آذر 1398

شنبه 23 آذر 1398